İpek Germe Makineleri

Sefar yüksek performanslı ve çeşitli otomasyonlar içeren germe sistemleri üretmektedir.
  • Makineler tiplerine göre üç ana grupta toplanır:
  • • Pnömatik serigrafi ipek germe sistemleri.
  • • Mekanik serigrafi ipek germe sistemleri.
  • • Otomatik serigrafi ipek germe sistemleri.
Sefar serigrafi baskı ipek germe